Quảng Trị được coi là một bảo tàng chiến tranh lớn, một sa bàn đầy đủ nhất để giới thiệu về chiến tranh Việt Nam, một cuộcchiến tranh khốc liệt nhất trong thế kỷ 20[24]. Với nhiều du khách quốc tế, một trong những lý do để họ tìm đến Quảng Trị là để tìm […]