Lễ hội Ariêu Ping – một lễ hội văn hóa tín ngưỡng độc đáo của đồng bào Pa Cô được tổ chức tại thôn A Liêng, xã Tà Rụt, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Lễ hội Ariêu Ping, hay còn gọi là lễ cải táng và phong thần là lễ hội truyền thống mang nét […]